Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Ok
Slovenský Anglický Nemecký Maďarský

Startseite

Produkten

Fotogalerie

Praktische Erfahrungen

AGB

Kontakt


NEU
SCHNÄPCHEN


Schnellsuche

   

AGB


 

 

Tovar, ktorý máme skladom zasielame na dobierku a spravidla po telefonickom dohovore je možné tovar doručiť už na druhý deň po jeho objednaní.


Podmienky objednávania a nákupu:


Naše obchodné podmienky sú uspôsobené pre predaj tovaru poctivým zákazníkom. Žiaľ minulé skúsenosti nás prinútili zaviesť striktné pravidlá predaja založené na zálohových platbách vo výške min. 60% z ceny tovaru. Výška zálohy je individuálna, závisí od druhu tovaru a klienta o nej informujeme pri objednávke. Tento spôsob sa nám javí ako najoptimálnejší z hľadiska minimalizácie našich obchodných strát, ako aj chráni našich serióznych zákazníkov, pričom umožňuje minimalizovať naše obchodné marže. Všetky poplatky za prevod tovar v prospech nášho účtu znáša klient.

Po objednaní tovaru zákazníkom, vystavíme zálohovú faktúru vo výške 60%, ktorú klientovi odošleme elektronicky, v prípade nutnosti poštou. Po obdržaní zálohy tovar ihneď objednáme a následne zasielame zákazníkovi, ktorý uhradí zbytok ceny druhým prevodom alebo formou dobierky.

Tovar, ktorý máme skladom zasielame na dobierku a spravidla po telefonickom dohovore je možné tovar doručiť už na druhý deň po jeho objednaní.


 
Poštovné nie je zahrnuté v cene tovaru. Tovar je zasielaný kuriérnou spoločnosťou Slovenskej pošty EMS a cena poštovného v rámci Slovenska je 5 EUR. Ak preferujete doručenie tovaru inou kuriérnou spoločnosťou, dodatočné poštovné náklady Vám budú vyčíslené podľa sadzobníka príslušnej kuriérnej spoločnosti a za príplatok. Všetky uvádzané ceny sú s DPH.

Tovar pred jeho odoslaním poisťujeme do výšky jeho hodnoty. Nemôžme ručiť za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou pracovníkmi Slovenskej pošty, prípadne inej kuriérnej spoločnosti.
 
Dodacie lehoty:

Dodacie lehoty sa líšia v závislosti od druhu tovaru. Každý zákazník obdrží nový, absolútne nepoužívaný tovar objednaný od výrobcu. Produkty spoločnosti Yukon doručujeme spravidla do 10 dní, produkty spoločnosti Dedal a Dipol spravidla do 3 týždňov, termovízne prístroje od 3 do 9 mesiacov, u prístrojov ktoré sami montujeme sa dodacia doba individuálne líši. Dodaciu lehotu však nevieme zaručiť, závisí od aktuálneho stavu produktov výrobcu na sklade a iných okolností. Pre upresnenie aktuálnej dodacej doby sa prosím informujte.

Prosíme zákazníkov, aby si uvedomili, že v prípade tovaru, ktorý ponúka naša spoločnosť ide zväčša o vysoko citlivý tovar, nie o tovar bežne dostupný v supermarketoch. Obchodovanie s ním sa riadi mnohými pravidlami, licenčnými konaniami  a exportnými ako aj importnými povoleniami. Za seba môžeme prehlásiť, že konáme bez prieťahov, kompetentne a s vysokou dávkou profesionality vyplývajúcej i z našich rozsiahlych skúseností. Avšak nemôžeme preberať zodpovednosť za prieťahy spôsobované štátnymi inštitúciami vzdialenými niekoľko tisíc kilometrov (ale aj blízkymi). My sa snažíme uzavrieť obchod čo najrýchlejšie. Vieme zákazníkov usmerniť a poradiť, ak si to želajú. Predovšetkým v oblasti prístrojov nočného videnia sme zaviedli úplne novú kultúru a zákazníkov náležitým spôsobom edukujeme, nakoľko predovšetkým v tejto oblasti je mnoho nepravdivých dogiem, kolujúcich skúseností z tretej ruky a podvodov. Opakovane sme sa stretli s predajcami pracujúcich bez živnostenských oprávnení, bezhlavo hlásajúcich sprostredkované informácie, vydávajúcich nezmyselné preklady z cudzích jazykov za absolútnu pravdu. Zvyčajne ide o ľudí  bez hlbších znalostí pokúšajúcich sa ohromiť zákazníkov kvantami predaného tovaru a hlbokej spokojnosti ich minulých zákazníkov. Stretli sme sa s predajom prístroja gen. 1+ za cenu prístroja gen. 2+.  Mimoriadne veľa podvodov sa deje s produktami spoločnosti DEP-Photonis. Ich meniče sú ponúkané na trhoch len v 4 základných variantách. Všetky ostatné meniče sú len výradové kusy nespĺňajúce prísne kritériá výstupnej kontroly tejto spoločnosti. Tieto kusy sú predávané za zostatkové ceny, avšak niektorými špekulantmi sú predávané na trhoch ako prémiové verzie XD4 a XR5. V tomto prípade ide o okradnutie zákazníka v cene niekoľko tisíc EUR . 

Záručné podmienky:

Vo všeobecnosti, pokiaľ v príslušných dokladoch, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru nie je uvedené inak, záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na  24 mesiacov  pre fyzické osoby nepodnikateľov. Záručná doba pre právnické osoby je uvedená v príslušných sprievodných dokladoch zakúpeného tovaru, no spravidla je 12 mesiacov.Vo všeobecnosti, pokiaľ v príslušných dokladoch, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru nie je uvedené inak, záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na  24 mesiacov  pre fyzické osoby nepodnikateľov. Záručná doba pre právnické osoby je uvedená v príslušných sprievodných dokladoch zakúpeného tovaru, no spravidla je 12 mesiacov.

Vrátenie tovaru:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote odstúpenie od zmluvy vykonané písomnou formou  a Vaše písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy spolu s originál dokladom o kúpe doručené predávajúcemu. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy zašlite na našu adresu:
LVL Armory, s.r.o.
Lúčna 3
044 42 Rozhanovce

Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

Podľa spomínaného zákona sme Vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť sú zmluvy, ktorých predmetom je:
- predaj tovaru, ktorý bol objednaný pre konkrétneho zákazníka, pričom zákazník zaplatil vopred zálohu,
- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. prístroj nočného videnia zhotoveného alebo objednaného podľa požiadaviek zákazníka),
- tovar, ktorý spotrebiteľ používal,
- predaj prístrojov nočného videnia , nakoľko prístroj nočného videnia má limitovanú životnosť svojho kľúčového komponentu – elektrooptického meniča EOM. EOM navonok nemusí javiť žiadne známky poškodenia, avšak nie je možné určiť, koľko hodín bol prístroj v prevádzke, prípadne, čo sa s ním dialo (či nebol zapnutý v blízkosti silného svetelného zdroja, čo by znamenalo drastické skrátenie jeho životnosti (akcelerovaný režim) bez toho, aby sme o tom vedeli a dokázali to posúdiť),
- predaj zámerných laserov.
- predaj prostriedkov individuálnej balistickej ochrany jednotlivca - nepriestrelných viest, balistických prilieb, ktoré sú objednávané na základe individuálnych anatomických proporcií zákazníka a majú limitovanú životnosť z hľadiska zachovania ochranných balistických vlastností.

Vrátený výrobok nesmie byť používaný a musí byť vrátený v pôvodnom obale v nepoškodenom stave čo najskôr bez zbytočného odkladu. Dodávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zamietnuť vrátenie tovaru.  Pri vrátení tovaru je zákazníkovi účtovaný manipulačný poplatok, ktorý zahŕňa kontrolu tovaru , prevoz späť na sklad a poštovné náklady. Tento poplatok je vo výške 20 percent z ceny tovaru , ale minimálne 10 EUR.

V princípe môžeme dodať zákazníkovi čokoľvek, čo si objedná a zaplatí. Za objednaný tovar a jeho užívanie je zodpovedný výlučne jeho nadobúdateľ. Dôrazne doporučujeme jeho používanie v súlade so zákonmi danej krajiny.

Odoslaním elektronickej objednávky, prípadne objednaním tovaru telefonicky, kupujúci akceptuje tieto "Obchodné podmienky" v znení platnom v deň objednania tovaru. Tovar nie je možné vrátiť z dôvodu zmeny názoru na jeho potrebnosť, prípadne konfliktu s platnou legislatívou danej krajiny. Rovnako nie je možné tovar vrátiť z dôvodu nespĺňania predstáv zákazníka o jeho výkonoch. Pred zakúpením produktu doporučujeme nájsť si čas, oprostiť sa od svojich predsudkov a prebrať niektoré technické záležitosti s odborníkom zastrešujúcim danú oblasť.


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SÚ S NAMI V BEZPEČÍ

 

Informácie pre našich zákazníkov a partnerov o tom, ako nakladáme s osobnými údajmi a ako ich chránime pred zneužitím a nedovoleným používaním.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018 a nahradilo tým súčasnú platnú legislatívu.

V súlade s čl. 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou Vás informovať, ako spracovávame Vaše osobné údaje a aké sú vaše práva.

 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / PRIVACY POLICY:

1.       Prevádzkovateľom a správcom osobných údajov je:

 LVL Armory, s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 741 612

2.       Vaše osobné údaje spracovávame na nasledovné účely:

• Obchodná činnosť (plnenie zmluvnej povinnosti)

Vaše osobné údaje potrebujeme predovšetkým na splnenie našich zmluvných povinností  Voči Vám a to na dodanie Vami objednaných tovarov a služieb. Za týmto účelom potrebujeme údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt. Tieto osobné údaje môžeme spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a nárokov napríklad v prípade, ak voči Vám budeme mať neuhradenú pohľadávku. Bez uvedenia týchto údajov Vám nevieme poskytnúť naše služby resp. poskytnutie našich služieb by bolo neprimerane sťažené.

• Splnenie zákonných povinností

Vami poskytnuté osobné údaje môžeme spracovávať aj z dôvodov našich zákonných povinností, najmä voči orgánom verejnej moci, napríklad pre prípad vykonávania kontroly zo strany orgánov verejnej moci, či na účely vedenia nevyhnutnej a zákonom požadovanej evidencie účtovníctva. Na tieto účely spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich poskytnete.

• Priamy marketing vlastných služieb

Na účely priameho marketingu našich služieb spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich poskytnete. Aj v týchto prípadoch rešpektujeme Vaše záujmy, práva a slobody a v prípade, ak s uvedeným využitím vašich osobných údajov nesúhlasíte, oznámte nám Vaše námietky.

• Činnosť zamestnávateľa

Osobné údaje zamestnancov spracovávame najmä z dôvodov plnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, predpisov o účtovníctve, zákona o zbraniach a strelive a ďalších právnych predpisov.

3.       Rozsah spracovávaných osobných údajov

Spracovávame len osobné údaje ktoré nám poskytnete.

Osobné údaje ktoré nám poskytnete nad rámec

- údajov požadovaných na plnenie našej zmluvnej povinnosti voči Vám

- údajov potrebných na plnenie našich zákonných povinností

- údajov na účely plnenia činnosti zamestnávateľa

- údajov na účely priameho marketingu ktoré neprevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami, právami či slobodami,

spracovávame len s Vašim súhlasom, ktorý bol slobodne daný, je konkrétny, informovaný a jednoznačný.  Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.      

4.       Vaše údaje sú archivované a ukladané po dobu stanovenú právnymi predpismi najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach, v prípade účtovných záznamov sa tieto archivujú po dobu 10 rokov ako to vyžaduje zákon o účtovníctve.  Iné osobné údaje než tie, ktoré uchovávame v rámci našich účtovných záznamov a ktoré ste uviedli pri Vašej registrácii na našich webových stránkach  uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie, aby sme mohli prevádzkovať Vami vytvorené konto. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu uchovávame po dobu trvania tohto súhlasu, najviac 5 rokov.  

5.       Máte ďalej nasledujúce práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov:

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako subjektu údajov, máte právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania.

Máte právo na obmedzenie spracovania, a to v nasledujúcich prípadoch:

a) ak popierate správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol správnosť osobných údajov overiť,

b) spracovanie je protizákonné a namietate vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov,

d) ak ste už vzniesol námietku proti spracovaniu v prípade spracovania z oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone štátnej moci alebo ktorých spracovanie je vykonávané v oprávnenom záujme prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu v týchto prípadoch.  V prípade Vašej námietky z týchto dôvodov nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať okrem prípadov preukázania nevyhnutných dôvodov na spracovávanie Vašich osobných údajov, ktoré dôvody prevážia nad oprávnenými záujmami, právami  a slobodami  Vašej osoby resp. okrem prípadov, ak tieto osobné údaje budeme potrebovať na preukázanie, uplatňovanie či obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s týmto marketingom.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR. Sťažnosť môžete podať u dozorného úradu:

a) v mieste svojho bydliska

b) na pracovisku alebo

c) mieste, kde došlo k údajnému porušeniu.

Máte právo požadovať vymazanie osobných údajov, ako aj žiadať dodržiavanie presnosti vedených osobných údajov.

Máte právo byť informovaný o zdroji osobných údajov, teda o zdroji z ktorého získané osobné údaje pochádzajú, prípadne požadovať informácie o tom či osobné údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás.

PREHLÁSENIE SPRÁVCU

Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov svojich odberateľov spĺňame zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou:

    Spracovávame osobné údaje svojich odberateľov iba na základe súhlasu, oprávneného záujmu nebo zákonného právneho titulu.
    Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi t.j. osobnými údajmi vypovedajúcimi o národnostnom, rasovom nebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a filozofickom presvedčení, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektov údajov a genetických a biometrických údajoch,
    Spĺňame informačnú povinnosť voči svojim klientom podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
    Umožňujeme svojim klientom výkon ich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov,
    Plníme všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov,
    Zaväzujeme sa pri rozposielaní e-mailov zohľadniť akékoľvek zmeny v evidencii osobných údajov svojich odberateľov v lehote najneskôr do 48 hodín od prijatia informácie o zmene.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky alebo dopytu z internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s  podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste obonámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.


 

Ing. Mgr. Lucia Višňovská – konateľ

 

 


 

 

 
Warenkorb
0 St. 0.00 EUR
(0.00 Sk)

 Sehe Einkaufskorb
Kontakt
LVL Armory, s.r.o.
stretnutie len na základe
predchádzajúceho telefonického
dohovoru

Tel.: +421 905 940 526
Tel.: +421 915 955 444
E-mail: info@nightvision.sk
Wir empfehlen

Kontakt

/

Startseite

/

Produkten

/

AGB

/

Fotogalerie

/

Praktische ErfahrungenNightVision.sk/   Tel.:+421 905 940 526, +421 915 955 444  /   E-mail:info@nightvision.sk
technické riešenie MiBe